[www.hnkhajduk.com] - Neslužbeni forum HNK Hajduka  

Go Back   [www.hnkhajduk.com] - Neslužbeni forum HNK Hajduka > Hajduk OnLine forumi > Zafrkancija

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 16-12-2008, 12:06 AM   #1221
monkul
Jeremija
 
monkul's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: kod drage vode....
Posts: 13,273
monkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the rough
Default nastavak.. :)

To je što se tiče prenamjene. A kako privatni vlasnici poljoprivrednog zemljišta s njime moraju gospodariti? Evo što piše zakon:

Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu koje se ne obrađuje sukladno agrotehničkim mjerama i nije obrađeno u prethodnom vegetativnom periodu može se dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi na rok do tri godine, uz naknadu zakupnine vlasniku zemljišta.
Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu koje je obraslo višegodišnjim raslinjem može se dati u zakup fizičkim ili pravnim osobama na rok do deset godina, uz naknadu zakupnine vlasniku zemljišta.

Upravno tijelo općine, grada odnosno Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu imenuje povjerenstvo sastavljeno od tri člana pravne, geodetske i agronomske struke koje utvrđuje poljoprivredno zemljište . Poljoprivredno zemljište iz stavka 1. i 2. ovoga članka daje se u zakup putem javnog natječaja.
Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi općinsko ili gradsko vijeće, a za Grad Zagreb gradska skupština, na čijem se području zemljište nalazi.

Dakle, vlasnik poljoprivrednog zemljišta, stari i nemoćni ljudi ne obrađuju svoju zemlju. Zakon tada nalaže općini ili gradu da ona tu zemlju da u zakup. Ali što ako nitko zemlju ne želi u zakup?

Zakon pronalazi rješenje:

Novčanom kaznom od 500,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Dobro, zamlju nitko ne želi u zakup i vlasnik je odluči prodati. Kome? Može je prodati samo državi! A u ime države općina ili grad će raspisati natječaj.

Eto kako to zakon rješava:

Natječajni postupak provode upravna tijela općine ili grada, odnosno Grada Zagreba nadležna za poljoprivredu koji objavljuju natječaj putem javnih glasila i na oglasnoj ploči. Zemljište iz stavka 1. i 2. ovoga članka daje se u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podnijela ponudu za zakup zemljišta, a čija ponuda je ocijenjena kao najpovoljnija, sukladno kriterijima za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup iz članka 36. ovoga Zakona.

Ako se na dva uzastopna javna natječaja za zemljište iz stavka 1. i 2. ovoga članka nitko ne javi općinsko ili gradsko vijeće odnosno za Grad Zagreb gradska skupština može dati zemljište u zakup neposrednom pogodbom. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. i 2. ovoga članka sklapa općinski načelnik, odnosno gradonačelnik.

Postupak prodaje i zakupa privatnog poljoprivrednog zemljišta provodi jedinica lokalne samouprave u ime i za račun Agencije.
Vlasnik poljoprivrednog zemljišta koji namjerava svoje poljoprivredno zemljište prodati ili dati u zakup, dužan je ponudu dostaviti jedinici lokalne samouprave i Gradu Zagrebu.

Ponuda sadrži slijedeće:
- podatke o vlasništvu
- podatke iz katastra
- predloženu cijenu
- uvjete prodaje ili zakupa.

A zakon pak daje pravo državi da NE otkupni ponuđeno zemljište.

I tada dolaze mešetari koji kažu: eto država je odbila otkupiti tvoje zemljište po cijeni koju su ponudio. Ako ga nečeš obrađivati, paltiti ćeš kaznu. Ja ti nudim pola od onoga što si ti ponudio državi. I cijena poljoprivrednog zemljišta pada za 50 posto.

IDEMO SADA NA GOLF

Prema prostronim planovima , u Hrvatskoj se planira izgraditi 62 golf terena.
Prema Zakonu o golf igralištima on ima teren od najmanje 85 hektara, Vlada je ovaj zakon predstavila kao spasonosno rješenje za novu turističku ponudu.

Stoga i onaj prethodni zakon o poljoprivrednom zemljištvu predviđa da se za izgradnju golf terene na treba plaćati naknada za prenamjenu zemljišta. Ali to nije sve. Zakon koji je uveo vodni doprinos također predviđa da za izgradnju golf terena ne treba plaćati vodni doprinos.

Ako ste pomislili da su ove dvije beneficije za golfere jedine, prevarili ste se.
A što ako investitor želi graditi golf teren na privatnom poljoprivrednom zemljištu?
A vlasnik ne želi prodati zemlju po ponuđenoj cijeni?
E, onda ide izvlašetene. Pogledajte kako:

Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na postupak izvlaštenja nekretnina radi građenja golf igrališta primjenjuju se posebni propisi o izvlaštenju.

U smislu posebnih propisa o izvlaštenju, odredba članka 4. ovoga Zakona primjenjuje se ako površina zemljišta kojeg treba izvlastiti ne prelazi 20% ukupne površine golf igrališta. Površina iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju parcelacijskog elaborata
ovjerenog u skladu sa posebnim propisima.

U ograničenje površine iz stavka 1. ovoga članka ne uračunavaju se površine šuma i/ili
šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ako korisnik izvlaštenja želi stupiti u posjed nekretnina koje se izvlašćuju prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, podnosi zahtjev za stupanjem u posjed nadležnom tijelu državne uprave u smislu posebnih propisa o izvlaštenju.

Zahtjev će se odobriti ako korisnik izvlaštenja podnese dokaz da je prijašnjem vlasniku isplaćena naknada sukladno posebnim propisima o izvlaštenju, odnosno da mu je navedena naknada stavljena na raspolaganje.

O stupanju u posjed izvlaštenih nekretnina rješenje donosi nadležno tijelo državne uprave iz stavka 1. ovoga članka. Žalba protiv tog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Dakle, postupak izvlaštenja za izgradnju golf terena ide brže, jednostavnije i prije pravonočnosti rješenja nego li naprimjer za izgradnju bolnice ili auto-ceste.

A što ako je zemlja u vlasništvo države, općine ili grada? I tu je zakon vrlo precizan:

Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje su u njihovom vlasništvu ili su od njih osnovane, dužne su na zahtjev investitora koji je vlasnik zemljišta, po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja dio zemljišta
potrebnog za formiranje neizgrađene građevne čestice na kojoj je u skladu s lokacijsko dozvolom ili urbanističkim planom uređenja planirana izgradnja građevina iz članka 2. podstavka 2. ovoga Zakona, ako taj dio ne prelazi 30% od ukupne površine na kojoj se planira izgradnja golf igrališta.

Zaključno: ako neki poduzetnik želi izgraditi halu, pogon ili tvornicu na zemljištu koje je poljoprivredno, platiti će naknadu najmanje 25% od cijene građevinskog zemljišta ( ako je parcela u granicama naselja) ili čak 100% ako parcela novim prostornim planom uđe unutar granica naselja. Naravno, uz to će platiti i vodni doprinos koji se izračunava po kvadratnom metru. A zemlju od općine, grada ili države može kupiti samo javnim natječajem. Pa tko da više.
A od privatnih vlasnika samo pogodbom.

A oni koji će graditi golf terene neće plaćati naknadu za prenamjenu zemljišta, neće plaćati vodni dorinos, privatnu zemlju će dobiti izvlaštenjem ( uz mizernu naknadu vlasniku) a državno, općinsko ili gradsko zemljište će kupiti bez natječaja.
monkul is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 12:10 AM   #1222
Anna
moja anuška
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 5,757
Anna is on a distinguished road
Default

policija obavila obavijesni razgovor sa zastupnikom Kajinom jer je
rekao da je postavljanje bombe od strane Thomsonovog obožavatelja pokušaj destabilizacije Istre...

totalitarna država opet jaše
__________________
Nije važno odakle sam sve dok znadeš kuda idem...
Anna is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 12:28 AM   #1223
monkul
Jeremija
 
monkul's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: kod drage vode....
Posts: 13,273
monkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the rough
Talking zar je ikada sjahala?

Krenimo povijesnim redom. Nakon što se u drugoj polovici devedesetih u javnosti počela širiti svijest o pretvorbi i privatizaciji kao zločinu, rigidnoj Tuđmanovoj vladavini počeo se nazirati kraj. Tuđmanov model pretvorbe i privatizacije jasno je povezao odgovornost političke i nove tajkunske elite. To je u konačici i presudilo Tuđmanu i HDZ-u 2000-te. Ipak, srđba obespravljenih građana koji su u svojim vrijednosnim sudovima i intuiciji kvalificirali pretvorbu i privatizaciju kao zločin, nije dovedena do jasne svijesti o tome što sam zločin čini zločinom, već je usmjeravana i zadržavana od strane Tuđmanu opozicijskih političkih snaga u totalno nejasnoj perspektivi individualne odgovornosti. Politička opozicija također je uz proces pretvorbe i privatizacije vezala označitelj „zločin“, no samu prirodu zločina nikada nije jasno javnosti razložila već je legitimitet prikupljala prvenstveno obečanjem da će krivci za zločin, s njezinim dolaskom na vlast, biti strogo sankcionirani. I onda kad je Račan 2000-te došao na vlast tek je slegnuo ramenima i rekao da je on prije svega legalist i da je ono najgore nažalost učinjeno po zakonu. Da, provedena je revizija prevorbe i privatizacije koja je pokazala da čak i takvi zakoni nisu bili poštivani u največem broju slučajeva. A ubrzo su svi političari odahnuli kada im je u pomoć došla još jedna pravno-legalistička kamuflaža zločina - zastara.

Iz svega ovog nameće se više pitanja. Prvo, zašto je Tuđmanova opozicija prihvatila označitelj „zločin“ za pretvorbu i privatizaciju, a da ga nije jasno razložila?. Drugo, zašto Račan nije bio legalist prije izbora već je to postao tek u trenutku dolaska na vlast?. Treće, u kakvom je odnosu činjenica da večina pretvorbe i privatizacije nije učinjena po zakonu s kvalifikacijom da se radi o zločinu?.

Na prva dva pitanja odgovor je u jednom djelu jasan. Opozicija na čelu s Račanom, imala je direktnog izbornog interesa da do izbora 2000-te artikulira srđbu obespravljenih a da je u isto vrijeme jasno ne razloži, i da nakon dolaska na vlast janusovski podsjeti građane da smo kolektivno ipak prihvatili (?) da želimo kapitalizam i pravnu državu i da njihova načela nužno moraju biti ispred razumljivog gnjeva i resentimenta građana. Već je to bila jasna potvrda da je politika u Hrvata samu sebe osudila na neumitno provođenje procesa tranzicije i da to za nju predstavlja konačnu hrid o koju valja razbiti svako nezadovoljstvo i osjećaj nepravednosti te svaku lažnu iluziju hrvatskih građana, s obzirom da toj neumitnosti jednostavno nema alternative. I građani su vrlo brzo nakon dolaska na vlast koalicije 2000-te shvatili obmanu kojoj su nasjeli, shvatili su da je Račan&comp iskoristio njihovu srđbu ne kako bi na pravi način pokrenuo društvenu katarzu već da bi sebe zaposjeo na vlast. Račana je dakako mučila nečista komunistička savjest, i tu je slabost vrlo brzo iskorsitio HDZ za vlastitu konsolidaciju, dok Račanu građani nisu mogli oprostiti činjenicu da nije proveo ono za što je dobio mandat.

No za što je Račan zapravo dobio mandat 2000-te?! Kao pravi politički maher uspio je odgovor na to pitanje ostaviti u maglovitoj i općenitoj formulaciji o sankcioniranju pretvorbenog zločina, i tako sebe izuzeti od jasnih zahtjeva i jasne odgovornosti. Ljudi su se razočarali koalicijom, a da ni sami nisu znali što je Račan trebao učiniti da se zadovolji zahtjev pravednosti. Svim političarima bilo je u interesu da se pozivaju na legalitet i institute pravne države, vladajućoj koaliciji zato jer nije bila sprema razmrsiti gordijski čvor pretvorbe i privatizacije, a oporbenom HDZ-u zato jer je bio nasljednik struktura koje su ga inicjalno zaplele. I tako dolazimo do trečeg i ključnog pitanja o odnosu kvalifikacije pretvorbe i privatizacije kao zločina i činjenice da je ona učinjena po zakonu. Prije svega, revizija pretvorbe i privatizacije koju je pokrenuo Račan označila je pokušaj dokidanja istinske zločinačke dimenzije samog pretvorbeno-privatizacijskog procesa. Revizija je pokazala da u največoj mjeri nije poštovan zakon, no ključni problem nije ležao u povredi zakona nego u samom zakonu i posljedično onima koji su ga osmislili i izglasali, a posredno i onim oporbenim političarima koji su sjedili u parlamentu u kojem su takvi zakoni usvojeni, i koji su u največoj mjeri tu legalizaciju zločina šutke promatrali. Ako je zločin legaliziran u najvišem političkom tijelu jasno je da za njega moraju odgovarati oni koji su u njemu sjedili i takve zakone izglasali. No ako se privatizacija kvalificira kao zločin, tada odgovornost za njega ne može biti samo politička kako se to demagoški kaže, već prije svega kaznena (Ista bi stvar bila da se nacistima nakon drugog svjetskog rata nije sudilo, već da je njihova odgovornost svedena na gubitak parlamentarnih izbora). Račan na tako nešto nije bio spreman zato jer je bio u strahu da bi retroaktivno i njemu bilo moguće suditi za ono što se kvalificiralo kao komunistički zločin.

Zbog svega toga mi smo danas u situaciji da povijesno najštetnije i najnepravednije političke odluke i njihove vinovnike, ne možemo okvalificirat na pravi način i zahtjevati za njih adekvatnu odgovornost. Sve se rasplinjuje u relativizaciji zločina i pozivanju na legalizam, što u narodu s pravom izaziva gnjev prema političkoj kasti koja umjesto da potakne društvenu katarzu, sve čini da se spriječi uspostavljanje lanca odgovornosti.

No, što nakon svega pretvorbu i privatizaciju kvalificira kao zločinački čin?! Mislim da je posrijedi intuicija o istinski nepravednom karakteru prelaska vlasništva kojeg su svi stvarali u ruke nekolicine privatnih pojedinaca. I upravo je ekstremna i kondenzirana varijanta tog prijelaza, koja se desila u RH, omogučila da se karakter tog prijelaza raspozna kao otimalački i zločinački. Građani ostalih tranzicijskih zemalja nisu imali „privilegiju“ da u najčišćoj varijanti sagledaju istinski moralni i politički karakter promjene vlasništva. Razlog tome je činjenica da je u večini zemalja bivšeg istočnog bloka vlasništvo prije tranzicije bilo državno i upravljanje centralno-plansko, pa radnici nisu imali intuiciju da su tvornice njihove i rezultat njihovog rada, kao što je to bio slučaj u samoupravnom socijalizmu. S druge strane, u Sloveniji je politička elita bila puno odgovornija i svjesna da će nagla promjena vlasništva zasigurno dovesti do neprihvatljivih ekonomskih posljedica i socijalnog raslojavanja i da je potrebno što postupnije i pažljivije provoditi proces pretvorbe i privatizacije, pazeći da se u niti jednom trenutku ne zanemari njegova socijalna bilanca (zato su i išli s razrađenim vaučerskim modelom privatizacije).

Dakle, jedino je u RH zbog gluposti i bezobzirnosti političke elite omogućen povlašteni uvid u istinski karakter promjene vlasništa, upravo zbog njegove provedbe u najčišćem, „šok“ obliku (famozna Tuđmanova doktrina o 200 obitelji). Nažalost, taj povlašteni uvid u otimalački i zločinački karakter prevorbe i privatizacije, nakon dolaska koalicije 2000-te na vlast, svim je sredstvima amortiziran i ublažavan, prvenstveno uklapanjem u legalizacijski okvir i načela pravne države. No pravi i dugoročni učinci privatizacije tek dolaze na red, ne samo kod nas nego i u ostalim tranzicijskim zemljama. Aktualna svjetska kriza jedan je od katalizatora tih učinaka. Mađarska već ima velikih problema zato jer strane kompanije povlaće svoje profite, Poljska se polako osvještava oko onog što se nama upravo sprema – privatizacije brodogradilišta itd. Privatizacija je tranzicijske zemljame dovela u status kolonija, jer je međunarodni Kapital iz najrazvijenijih zemalja osigurao sebi postavljanje takvog okvira privatizacije koji će mu omogućiti najeftinije preuzimanje najvrijednije gospodarske infrastrukture i profitabilnog financijskog sektora, bez potrebe za ulaganjem u ljudski kapital radi stvaranja dodatne vrijednosti. Oni u okviru neoliberalnog koncepta jednostavno dolaze kao nametnici da preuzmu i sišu najvrijedniji supstrat svojeg domaćina (pojavljuju se kao puki rentjeri). Slovenci su jedini toga bili donekle svijesni, pa su maksimalno odložili privatizaciju ili su je proveli u onoj mjeri u kojoj su znali da će ostati u vlasništvu domaćih rezidenata a profit se oplođivati u domaćim reprodukcijskim ciklusima (zato nisu ni imali potrebu sklapati aranžmane s MMF-om koji najviše i inzistira na privatizaciji, a njihov glavni ekonomski strateg Jože Menciger je poznat po knjizi o tome kako strane investicije u tranzicijskim zemljama ne vode prosperitetu domaćih ekonomija).

Sve u svemu, pravi karakter privatizacije kao otimalačkog, eksplatatorskog i kolonizatorskog sredstva tek će se osvijestiti. Tek tada uvidjet će se da ekonomske bilance ukljućuju i svoju socijalnu dimenziju, koja je za privatnog vlasnika i njegovu profitnu motivaciju jednostavno sporedna odnosno direktno mu se suprotsavlja. Gola nužda u konačnici će natjerati građane da ponovo dovedu u pitanje temeljne društvene odnose, da ih politiziraju, a to su uvijek i nužno upravo odnosi vlasništva. No dok je kredita za vjerovat je da će orkestar na Titaniku i dalje svirat. Živi bili pa vidjeli!


LAKU NOĆ..
monkul is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 12:43 AM   #1224
pegula
Banned
 
pegula's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Location: Panonsko more
Posts: 3,457
pegula has disabled reputation
Default

Quote:
Originally Posted by monkul View Post
... ... ... nesto o golfu, naknadama, seljacima, vodi, titaniku ... ... ...
znam na cemu sam, al' ne mogu razabrati na cemu si ti
__________________
ravno do dna
pegula is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 01:02 AM   #1225
monkul
Jeremija
 
monkul's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: kod drage vode....
Posts: 13,273
monkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the roughmonkul is a jewel in the rough
Default

na malome Budi..
šmiramo i poliramo.bombardiramo prisavlje i Lica Knjiga.

mirno spavaj dušo moja, noć je ladna zvizda tvoja.
roko nije je*a ništa, cicibela još i manje.
monkul is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 07:29 AM   #1226
Uvik Kombi
Senior Member
 
Uvik Kombi's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: ...pod barjakom
Posts: 279
Uvik Kombi is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by monkul View Post
To je što se tiče prenamjene. A kako privatni vlasnici poljoprivrednog zemljišta s njime moraju gospodariti? Evo što piše zakon:

Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu koje se ne obrađuje sukladno agrotehničkim mjerama i nije obrađeno u prethodnom vegetativnom periodu može se dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi na rok do tri godine, uz naknadu zakupnine vlasniku zemljišta.
Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu koje je obraslo višegodišnjim raslinjem može se dati u zakup fizičkim ili pravnim osobama na rok do deset godina, uz naknadu zakupnine vlasniku zemljišta.

Upravno tijelo općine, grada odnosno Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu imenuje povjerenstvo sastavljeno od tri člana pravne, geodetske i agronomske struke koje utvrđuje poljoprivredno zemljište . Poljoprivredno zemljište iz stavka 1. i 2. ovoga članka daje se u zakup putem javnog natječaja.
Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi općinsko ili gradsko vijeće, a za Grad Zagreb gradska skupština, na čijem se području zemljište nalazi.

Dakle, vlasnik poljoprivrednog zemljišta, stari i nemoćni ljudi ne obrađuju svoju zemlju. Zakon tada nalaže općini ili gradu da ona tu zemlju da u zakup. Ali što ako nitko zemlju ne želi u zakup?

Zakon pronalazi rješenje:

Novčanom kaznom od 500,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Dobro, zamlju nitko ne želi u zakup i vlasnik je odluči prodati. Kome? Može je prodati samo državi! A u ime države općina ili grad će raspisati natječaj.

Eto kako to zakon rješava:

Natječajni postupak provode upravna tijela općine ili grada, odnosno Grada Zagreba nadležna za poljoprivredu koji objavljuju natječaj putem javnih glasila i na oglasnoj ploči. Zemljište iz stavka 1. i 2. ovoga članka daje se u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podnijela ponudu za zakup zemljišta, a čija ponuda je ocijenjena kao najpovoljnija, sukladno kriterijima za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup iz članka 36. ovoga Zakona.

Ako se na dva uzastopna javna natječaja za zemljište iz stavka 1. i 2. ovoga članka nitko ne javi općinsko ili gradsko vijeće odnosno za Grad Zagreb gradska skupština može dati zemljište u zakup neposrednom pogodbom. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. i 2. ovoga članka sklapa općinski načelnik, odnosno gradonačelnik.

Postupak prodaje i zakupa privatnog poljoprivrednog zemljišta provodi jedinica lokalne samouprave u ime i za račun Agencije.
Vlasnik poljoprivrednog zemljišta koji namjerava svoje poljoprivredno zemljište prodati ili dati u zakup, dužan je ponudu dostaviti jedinici lokalne samouprave i Gradu Zagrebu.

Ponuda sadrži slijedeće:
- podatke o vlasništvu
- podatke iz katastra
- predloženu cijenu
- uvjete prodaje ili zakupa.

A zakon pak daje pravo državi da NE otkupni ponuđeno zemljište.

I tada dolaze mešetari koji kažu: eto država je odbila otkupiti tvoje zemljište po cijeni koju su ponudio. Ako ga nečeš obrađivati, paltiti ćeš kaznu. Ja ti nudim pola od onoga što si ti ponudio državi. I cijena poljoprivrednog zemljišta pada za 50 posto.
Svaki zakon koji se kod nas donese ne može se provest u praksi. Razlog tomu je loš cjelokupni sustav i spori sudovi. S time da je zakon o navijačima iznimka. On je primjer kako bi trebali funkcionirat svi drugi.
Kad je u pitanju ovo poljoprivredno zemljište, stanje je isto. Taj se zakon u većini slučajeva neće moći provest. Zašto? Jer su zemljišne knjige u totalnom rasulu. Građevinska zemljišta su još donekle sređena jer imaju neku vrijednost. Ali poljoprivredna? Imate stotina primjera kad su na jednoj parceli vlasnici mrtvi već 100godina, kad je upisano preko njih sto. I kome će oni naplatit kaznu od 10000kn. Mome pradidu??? Slobodno, samo pišite...
A isti ti stari i nemoćni nisu u mogućnosti utužit te parcele zbog neimaštine. Tužbe se kreću oko 500-tinjak Eura. I kako će sad taj zakon funkcionirat??? Sigurno ne ko Zakon o navijačima, po hitnom postupku. Skaču sami sebi u usta.
GOLF...
Najspornije po meni u svemu tome je što je zakon proglašen ZAKONOM OD DRŽAVNOG INTERESA!!!! I doveden je u sabornicu za rješavanje po hitnom postupku.
Uvik Kombi is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 01:49 PM   #1227
Anna
moja anuška
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 5,757
Anna is on a distinguished road
Default

A Kajina su priveli po nekom Zakonu o ugrožavanju države širenjem uznemirujućih vijesti

taj zakon pruža vrlo široke mogućnosti, a ako su ga primijenili čak na saborskog zastupnika, onda i vrlo široku "klijentelu"
uglavnom zakon o zaštiti države i kažnjavanje mišljenja..i to kompetente osobe izabrane da izražava svoje mišljenje
__________________
Nije važno odakle sam sve dok znadeš kuda idem...
Anna is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 01:57 PM   #1228
baRBa
hAJMOOOOOOOO
 
baRBa's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Posts: 14,053
baRBa is a jewel in the roughbaRBa is a jewel in the roughbaRBa is a jewel in the rough
Default

Ma Kajin je bolesnik koji se moze pronac samo u pljuvanju po drugima.
Pravna drzava ne znaci anarhija, a bas se oni koji je tako rado dozivaju najprije tako ponasaYU.

nego, di mu je brat Abel?
__________________
Bez pinezi i rišpeta rodilo se dite puka iz jubavi, iz dišpeta
Kontra mraku, kontra sili nareslo je ka iz vode i trkalo do slobode
Priko ognja, priko žica on je gubi, on je tuka, njegova smo svi mi dica
Isti tvrdi kruv smo jili, znači nam on puno više nego ća u foje piše
Sve prohodi, sve ne staje, svaka radost, svaka muka, život svakom svoje daje
Svi bi možda drugo bili ma u jednom svak se slaže od Hajduka nima draže
baRBa is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 02:37 PM   #1229
Anna
moja anuška
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 5,757
Anna is on a distinguished road
Default

isto mi se to učinilo nemoguće i previše...


http://www.net.hr/2005/07/14/0046007.17.jpg
__________________
Nije važno odakle sam sve dok znadeš kuda idem...
Anna is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 03:06 PM   #1230
WB-VD
Senior Member
 
WB-VD's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Posts: 410
WB-VD will become famous soon enough
Default

Pozdrav "čuvaru Istre od ustašoidnih ofenziva" (tako se klaun nazvao u jednom mediju)!
Hvala mu što se se imam kome smijati.

__________________
Hajduk
WB-VD is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 03:10 PM   #1231
baRBa
hAJMOOOOOOOO
 
baRBa's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Posts: 14,053
baRBa is a jewel in the roughbaRBa is a jewel in the roughbaRBa is a jewel in the rough
Default

A u QA Latinu smanjilo placu za 20.000 kn a on ne zeli ic sa drzavne dalekovidnice... Komentar je suvisan.
Treba sve te "vrsne voditelje" i "zvijezde" poslat na trziste rada pa nek zarade svoju placu i onda slobodno neka pljuju pa ako oce i po onome ko ih hrani.
__________________
Bez pinezi i rišpeta rodilo se dite puka iz jubavi, iz dišpeta
Kontra mraku, kontra sili nareslo je ka iz vode i trkalo do slobode
Priko ognja, priko žica on je gubi, on je tuka, njegova smo svi mi dica
Isti tvrdi kruv smo jili, znači nam on puno više nego ća u foje piše
Sve prohodi, sve ne staje, svaka radost, svaka muka, život svakom svoje daje
Svi bi možda drugo bili ma u jednom svak se slaže od Hajduka nima draže
baRBa is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 03:18 PM   #1232
Anna
moja anuška
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 5,757
Anna is on a distinguished road
Default

[QUOTE=WB-VD;164152]Pozdrav [I]Hvala mu što se se imam kome smijati.hrvatskom branitelju ???
__________________
Nije važno odakle sam sve dok znadeš kuda idem...
Anna is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 03:33 PM   #1233
WB-VD
Senior Member
 
WB-VD's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Posts: 410
WB-VD will become famous soon enough
Default

I Šešelj je za sebe rekao da "brani Hrvate koji su u biti srbi katolici od skupine povampirenih Ustaša koji žele da tjeraju srpski živalj".
__________________
Hajduk
WB-VD is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 03:55 PM   #1234
GE
slovenac aka "janez"
 
GE's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: Varaždin
Posts: 1,913
GE will become famous soon enough
Default

Quote:
Originally Posted by baRBa View Post
A u QA Latinu smanjilo placu za 20.000 kn a on ne zeli ic sa drzavne dalekovidnice... Komentar je suvisan.
Treba sve te "vrsne voditelje" i "zvijezde" poslat na trziste rada pa nek zarade svoju placu i onda slobodno neka pljuju pa ako oce i po onome ko ih hrani.
Ne radi se o kvaliteti emisije nego profitu koji emisija ostvaruje premda je latinica i kvalitetna emisija...
Latinica je postala brand HTV zahvaljujući Latinu,traje više od 10 godina i uvijek je u nekom top 5 gledanosti što znači da se i reklame najviše plaćaju...

Gledajući tako najsiromašniji bi bili voditelji Big Bradera, raznim Exploziva i Imploziva, a da talk-show programe ne spominjem jer im je kao program smeće a novopečeni bogataši ona žene iz "pola ure kluture" i "plodovi zemlje" dok bi recimo Blažičko morao platiti 10.000 kn da bude komentator.

Na HTVu bi valjda bili najsretniji da svi rade za 2000 kuna...

Against modern "stezanje remena"
__________________
You sexy MF....
GE is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 03:59 PM   #1235
baRBa
hAJMOOOOOOOO
 
baRBa's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Posts: 14,053
baRBa is a jewel in the roughbaRBa is a jewel in the roughbaRBa is a jewel in the rough
Default

A sta onda nije gospodin nastavio razvijat brand kad je ono pokusa na komercijalnoj televiziji (mislim Novoj TV ili Mreza?) nego se vratio podvijena repa i opet gljivi na nacionalki.

Opet cu ponovit nemam nista protiv njega osobno ali neka ako je toliki as i mestar zaradi svoju placu pa onda neka s.rcka koliko hoce i sta hoce.
Slicno su prosli i Feralovci dok je kapljalo do tad je bilo inspiracije za pljuvat svima u obraz
mislim stvarno...
__________________
Bez pinezi i rišpeta rodilo se dite puka iz jubavi, iz dišpeta
Kontra mraku, kontra sili nareslo je ka iz vode i trkalo do slobode
Priko ognja, priko žica on je gubi, on je tuka, njegova smo svi mi dica
Isti tvrdi kruv smo jili, znači nam on puno više nego ća u foje piše
Sve prohodi, sve ne staje, svaka radost, svaka muka, život svakom svoje daje
Svi bi možda drugo bili ma u jednom svak se slaže od Hajduka nima draže
baRBa is offline   Reply With Quote
Old 16-12-2008, 04:06 PM   #1236
GE
slovenac aka "janez"
 
GE's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: Varaždin
Posts: 1,913
GE will become famous soon enough
Default

Quote:
Originally Posted by baRBa View Post
A sta onda nije gospodin nastavio razvijat brand kad je ono pokusa na komercijalnoj televiziji (mislim Novoj TV ili Mreza?) nego se vratio podvijena repa i opet gljivi na nacionalki.

Opet cu ponovit nemam nista protiv njega osobno ali neka ako je toliki as i mestar zaradi svoju placu pa onda neka s.rcka koliko hoce i sta hoce.
Slicno su prosli i Feralovci dok je kapljalo do tad je bilo inspiracije za pljuvat svima u obraz
mislim stvarno...
A kako bi ti odredio plaću TV voditelja, količina izgovorenih riječi po jedinici vremena?

Možda Latinjo i sere previše ali je to možda i iluzija, možda bi trebao srati i previše kad je 99% kadra na HTV tako duboko u guzici svojih nadređenih da jedan Latinov komentar odmah izgleda ko francuska revolucija...
__________________
You sexy MF....
GE is offline   Reply With Quote
Old 17-12-2008, 10:42 AM   #1237
Anna
moja anuška
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 5,757
Anna is on a distinguished road
Default

Meni je neobično kad se sad Latinu prigovara na velikoj plaći...pa kao da je on sam odredio svoju plaću? I kao da mu je daje Hloverka ili direktor televizije?

Dajemo mi svi putem pretplate i trpeći non stop teror preskupih reklama.....Čija je televizija....nacionalna...uvjete rada joj propisuje Sabor...prema tome oni su odgovorni što je Tv leglo korupcije, kriminala i što pojedini ljudi imaju veće plaće od ministarskih....

A pitanje je zašto to sve trpi državno odvjetništvo i zašto su neki ljudi na Tv " svete krave"...naravno zato što su samo poslušni vojnici svoje partije....

A Latinu svaka čast...što je progovorio usprkos toj plaći ...jer neki smatraju
da je zbog nje trebao šutjeti ...da je zato tako dobro i plaćen....on i drugi...

pri čemu se njegova emisija barem gleda
__________________
Nije važno odakle sam sve dok znadeš kuda idem...
Anna is offline   Reply With Quote
Old 17-12-2008, 11:05 AM   #1238
baRBa
hAJMOOOOOOOO
 
baRBa's Avatar
 
Join Date: Jul 2005
Posts: 14,053
baRBa is a jewel in the roughbaRBa is a jewel in the roughbaRBa is a jewel in the rough
Default

Po meni je poanta samo u tome da ako se (kako kazes) gleda neka pokusa zivit od te silne gledanosti (npr. na komercijalnoj televiziji) pa neka onda okuplja sve one pacijente i neka laprdaju po ovim prozvakanim temama, neka slobodno provociraju i pljuju po svemu sta je hrvatsko.

Jedno je napraviti jednu dobru stvar za medije i demokraciju u drzavi (sta mu niko ne moze, niti mislim, osporit) a nesto drugo je pod krinkom toga vec godinama omalovazavat, vrijedjat i bahatit se na ekranu u ponediljak u 20:00.

Covce da daju qwertu emisiju ponediljkom u 20:00 i da nam se svima n. q. kad nas uvati garant bi emisija bila bar jednako gledana
__________________
Bez pinezi i rišpeta rodilo se dite puka iz jubavi, iz dišpeta
Kontra mraku, kontra sili nareslo je ka iz vode i trkalo do slobode
Priko ognja, priko žica on je gubi, on je tuka, njegova smo svi mi dica
Isti tvrdi kruv smo jili, znači nam on puno više nego ća u foje piše
Sve prohodi, sve ne staje, svaka radost, svaka muka, život svakom svoje daje
Svi bi možda drugo bili ma u jednom svak se slaže od Hajduka nima draže
baRBa is offline   Reply With Quote
Old 17-12-2008, 11:30 AM   #1239
Uvik Kombi
Senior Member
 
Uvik Kombi's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: ...pod barjakom
Posts: 279
Uvik Kombi is on a distinguished road
Default

O Denisu bi se dalo puno, puno pričat...

Ali usprkos svemu tomu:
-nepobitna je činjenica da je on pričao o stvarima o kojima se nitko nebi usudio progovorit ni u birtiji, a kamoli javno!!!
-da je najnagrađivaniji hrvatski novinar, ali ne samo od strane hrvatskih udruga, već svjetskih!!!
-da je naš najobjektivniji novinar. To dokazuju njegovi gosti, gdje pokušava uvijek pozvat najkompetentnije goste i goste različitih stajališta.
-da je odbio nagradu Nina Bajrovića iz moralnih razloga!!! Što dokazuje da mu nije prvenstveno stalo do kvantitete.
-A sad ako je zadnje vrime počeo fušat...
Uvik Kombi is offline   Reply With Quote
Old 17-12-2008, 11:32 AM   #1240
Anna
moja anuška
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 5,757
Anna is on a distinguished road
Default

kvalifikacija " pljuvati po hrvatskoj" je vrlo široka i tu se može svašta staviti i podmentuti ..pravo pitanje je da li je nešto istinito ili nije...a ja nisam primijetila da Latin izriče svoje sudove i mišljenje nego o svemu govore njegovi gosti...naravno da je on napravio izbor tema i gostiju ali zar smije biti zabranjenih tema i ljudi?
sad je pitanje da li su svi ti ljudi koji su prošli kroz njegove emisije lažljivi, a
onda je i pitanje zašto bi to bili, da li su neprijatelji kako kažeš svega hrvatskog, a opet pitanje zašto bi to bili, ili bi ih jednostavno tribalo sakriti da ne kvarimo svoj lijepi odraz u ogledalu?

ali kako ja uvijek kažem nije čovjek onakav kakav se vidi sam nego kako ga vide drugi i zato se je uvijek bolje suočiti i sa svojom tamnom stranom.

iako je najveći problem u istini oko dom . rata, uzet ću za primjer zadnju latinicu i priču o ženi kojoj je sin umro u bolnici zbog dokazane liječničke pogreške...
liječnici su simbolički kažnjeni, i umjesto da žena dobije odštetu od države, morala je državu tužiti, ponovo prolaziti svu traumu na sudu, i na kraju zbog odvjetničke greške izgubiti i biti dužna državi 200.000 kuna, pod prijetnjom ovrhe kuće...

to su problemi o kojima bi tribali pričati a nije kriv Latin.
__________________
Nije važno odakle sam sve dok znadeš kuda idem...
Anna is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 07:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svaki komentar na forumu je osobni stav pojedinca te se na nikakav način ne može povezati sa Hajduk OnLine stranicom, HNK Hajdukom, administratorima i moderatorima foruma.